Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (FID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam
 • Tên quốc tế
  VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  VNDINVEST.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 7, Số 71, Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 39 741 739
 • Fax
  024 39 741 740
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Thiết bị gia dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Quế Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trọng Bách
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Xuân Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hoàng Cầu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Tuyết Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phương Tuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Mạnh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Xuân Trường
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Quế Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Quế Lan
  Kế toán trưởng
 • Phạm Hoàng Cầu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ