Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần (FIC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  FICO CORPORATION – JSC
 • Viết tắt
  FICO
 • Trụ sở chính
  Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  84-8 38230809
 • Fax
  2838213233
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tô Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Đình Thuần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Quang Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Bảo Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Trung
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Đình Thuần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lã Thái Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Tuyền
  Kế toán trưởng
 • Cao Trường Thụ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ