Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Foreign Trade Development And Investement
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần FIDECO
 • Trụ sở chính
  28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại
  2838221043
 • Fax
  2838225241
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Chí Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Bảo Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quan Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Lệ Gia Uyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tạ Xuân Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thụy Như Quỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Quan Minh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Lê Dư Đăng Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Kế toán trưởng
 • Quan Minh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ