Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Foreign Trade Development And Investment Corporation Of Ho Chi Minh City
 • Viết tắt
  FIDECO
 • Trụ sở chính
  28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại
  2838221043
 • Fax
  2838225241
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Bảo Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Quan Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Minh Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Trường Chinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngụy Thùy Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Cao Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Hồng Cẩm
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Thị Thu Sương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ