Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FCS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Ho Chi Minh City Food Joint Stock Company
 • Viết tắt
  FOODCOSA
 • Trụ sở chính
  1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3967 2060-39672038
 • Fax
  028 39672022
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quang Tâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Điền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Đoàn Thu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thân Tấn Thuận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Lê Duy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Vũ
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Ngọc Nga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thị Phượng
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Ngọc Nga
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ