Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FBC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên
 • Tên quốc tế
  Pho Yen Mechanical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  FOMECO
 • Trụ sở chính
  TDP Bông Hồng - Phường Bãi Bông - Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  2083863694
 • Fax
  2083863118
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thu Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Công Toán
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lý Kiều Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thế Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thúy Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Thế Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Yoshiaki Ikeda
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Chung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Đăng Danh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
  Kế toán trưởng
 • Hà Thế Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ