Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
 • Tên quốc tế
  EVN Finance Joint Stock Company
 • Viết tắt
  EVN Finance
 • Trụ sở chính
  Tầng 14, 15 và 16 tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 2222 9999
 • Fax
  024 2222 1999
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Tài chính chuyên biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Văn Ninh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Mạnh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thúy Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Xuân Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Điệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Xuân Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Mạnh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lý Mạnh Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ