Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (EPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Education Publishing Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HEP.,JSC
 • Trụ sở chính
  187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
 • Điện thoại
  (024) 3512 2068
 • Fax
  (024) 3512 3278
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Hồng Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Thu Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hương Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đình Lượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Hồng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hiền Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Quang Tuyến
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Hồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ