Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (EMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  VN Post Express Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  VNPOST EXPRESS., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 01 đường Tân Xuân, phường Xuân Đinh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  (84-024) 3757 5577
 • Fax
  (84-024) 3757 6144
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận chuyển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Chu Thị Lan Hương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Tiến Vịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thị Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Huệ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Tất Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Quốc Anh
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Mai Hồng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Thị Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Tâm
  Kế toán trưởng
 • Lê Khái Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ