Công ty Cổ phần Điện Cơ (EME: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Điện Cơ
 • Tên quốc tế
  Electro Mechanical Corporation
 • Viết tắt
  EMEC
 • Trụ sở chính
  Số 6, đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. HCM
 • Điện thoại
  028 3865 1598
 • Fax
  028 3864 7429
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Ngọc Thạch
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Trung Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Lưu Hảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Minh Đại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Huy Chiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Vân Trung Nghĩa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Quốc Nghĩa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đình Khôi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Nhật Minh
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Việt Hằng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ