Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
 • Tên quốc tế
  ThuDuc Electro-Mechanical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  THUDUC EMC JSC
 • Trụ sở chính
  Km số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 221.446.47
 • Fax
  028 389.631.59
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Minh Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Quốc Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Bách
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Đắc Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Thiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Quỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Phước Quãng
  Tổng Giám đốc
 • Phùng Quang Khang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Vĩnh Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ