Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (EIN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
 • Tên quốc tế
  Electricity Investment-Service-Trade Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ECINVEST
 • Trụ sở chính
  04 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 2215 2585
 • Fax
  028 2220 0392
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lã Quang Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thái Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Huy Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Hoài Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thùy Ngân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lã Thị Vương Qúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Kim Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phùng Hoài Ngọc
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Thúy Mai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Hân
  Kế toán trưởng
 • Phùng Hoài Ngọc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ