Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Ha Noi Education Investment and Development Joint Sctock Company
 • Viết tắt
  HEID
 • Trụ sở chính
  Số 187B, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  +84-(0)4-3512.39.39
 • Fax
  +84-(0)4-35.12.38.38
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mạc Văn Thiện
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Bá Khánh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Như Hà
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Việt Hà
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phí Ngọc Uyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Cẩn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Doãn Thoại
  Phó Tổng Giám đốc

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ