Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Ha Noi Education Investment and Development Joint Sctock Company
 • Viết tắt
  HEID
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại
  2435123939
 • Fax
  435123838
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Bá Khánh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Việt Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Như Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thúy Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Đức Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Bá Khánh
  Tổng Giám đốc
 • Phan Doãn Thoại
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Như Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Việt Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Bình
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ