Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần EVN Quốc tế
 • Tên quốc tế
  EVN International Joint Stock Company
 • Viết tắt
  EVN Quốc tế
 • Trụ sở chính
  Lô số 19, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0511.6255.656
 • Fax
  0511.3633.991
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Quang Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Vũ Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Duy Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Hải Ninh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Hương Trà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Quang Minh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Vũ Ninh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Thủy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ