Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục (EFI: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục
 • Tên quốc tế
  Education Financial Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  EFI
 • Trụ sở chính
  Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 • Điện thoại
  024 39.74.73.22
 • Fax
  024 39.74.73.21
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thành Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Phương Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Việt Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Diệu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tài Tùng
  Tổng Giám đốc
 • Võ Minh Khang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Đức Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Điệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Hồng Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ