Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
 • Tên quốc tế
  Education Cartography And Illustration Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ECICO.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 39.72.83.95
 • Fax
  024 39.72.83.95
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Trọng Vinh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Nam Phóng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Như
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Trà Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ánh Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tuyết Quỳnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Loan
  Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Điệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Văn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Như
  Kế toán trưởng
 • Đặng Thị Như
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ