Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (DXV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần ViCem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang Construction Building Materials And Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  COXIVA
 • Trụ sở chính
  Số 15, Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-382.28.32
 • Fax
  +84-(0)511-382.23.38
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Doãn Nam Khánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Ngọc Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Kế Tích
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Vỹ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Hoàng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Nam
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Khôi
  Tổng Giám đốc
 • Phan Ngọc Diệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Ngọc Châu
  Kế toán trưởng
 • Phan Viết Quyền
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ