Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
 • Tên quốc tế
  Doan Xa Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DoanXa Port
 • Trụ sở chính
  Số 15 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
 • Điện thoại
  2253765029
 • Fax
  2253765727
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Văn Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Đào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thị Yên Thế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Cảnh Toàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Thị Xoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Việt Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Mạnh Hoàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Thị Yên Thế
  Kế toán trưởng
 • Mai Thị Yên Thế
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ