Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
 • Tên quốc tế
  Lang Son Tourism And Import – Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TOCOLIMEX
 • Trụ sở chính
  Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại
  253814848
 • Fax
  2053812738
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Khách sạn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Kim Thảo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lý Bích Linh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Đình Ban
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đậu Trường Sinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vi Thị Mai Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thu Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Mộng Nương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tú Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiêu Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • La Thị Hảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bế Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thu Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đình Ban
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Kim Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đậu Trường Sinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đức Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Do
  Kế toán trưởng
 • Bế Thị Thu Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ