Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
 • Tên quốc tế
  Dat Xanh Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
 • Trụ sở chính
  Số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 62.52.52.52
 • Fax
  028 62.85.38.96
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lương Trí Thìn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Anh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khánh Hưng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Ngọc Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Trí Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Vy Liêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Ngọc Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hào
  Tổng Giám đốc
 • Lương Trí Thìn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trường Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Ngọc Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Công Luận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Quang
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Thị Thùy Trang
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Phước Nguyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ