Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 (DX2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2
 • Tên quốc tế
  319.2 Investment And Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty 319.2
 • Trụ sở chính
  145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại
  023 3933 6202
 • Fax
  023 3933 6200
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lại Văn Thoan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tường Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Tiến Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Xuân Hoàng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tường Phương
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Đăng Tuệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Mạnh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Ngọc Giang
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tường Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ