Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ (DVP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ
 • Tên quốc tế
  Dinh Vu Port Investment And Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Dinh Vu Port
 • Trụ sở chính
  Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,TP Hải Phòng.
 • Điện thoại
  +84-(0)31-376.99.92
 • Fax
  +84-(0)31-376.99.92
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Tuấn Dương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Văn Tĩnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Minh Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thanh Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Cao Xuân Hợp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Hoàng Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Văn Tĩnh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thành Đỏ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Minh Trung
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ