Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
 • Tên quốc tế
  Vietnam Pharmaceutical Corporation - Joint stock company
 • Viết tắt
  Vinapharm
 • Trụ sở chính
  12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3844 3151
 • Fax
  024 3844 3149
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Vương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Xuân Hấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Nhung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hàn Thị Khánh Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khái
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Bích Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Xuân Hấn
  Tổng Giám đốc
 • Hàn Thị Khánh Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Anh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Đinh Xuân Hấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ