Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari (DVH: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari
 • Tên quốc tế
  Viet Nam - Hungari Electric Machinery Manufacturing Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIHEM., JSC
 • Trụ sở chính
  Tổ 24, thị trấn Đông Anh, huyện Đông anh, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  2438823256
 • Fax
  243.8823291
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hà Đình Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Chính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Quốc Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thế Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Thị Lan Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Phương Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Xuân Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Quốc Bảo
  Tổng Giám đốc
 • Kiều Quốc Nhật
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thế Giang
  Kế toán trưởng
 • Ngô Thế Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ