Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh (DTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh
 • Tên quốc tế
  Tra Vinh Rural Electric Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DTV
 • Trụ sở chính
  Số 68, Nguyễn Chí Thanh, khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại
  2943850016
 • Fax
  2943850017
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thị Khê
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tống Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Ngọc Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lý Ngọc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thị Á
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huỳnh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thanh Đào
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Thu Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lý Ngọc Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Thùy Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Ngọc Hằng
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Khê
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ