Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành
 • Tên quốc tế
  Do Thanh Technology Corporation
 • Viết tắt
  DTT
 • Trụ sở chính
  59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, P5, Quận 5, Tp. HCM
 • Điện thoại
  028 923.6238
 • Fax
  028 923.53.60
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Quang Hiệp
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Băng Tâm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tôn Chương Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Công Nghiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Phú Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thanh Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Chí
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Công Nghiệp
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Nhung
  Kế toán trưởng
 • Lê Công Nghiệp
  Giám đốc Kinh doanh
 • Nguyễn Băng Tâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ