Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất (DTN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất
 • Tên quốc tế
  Thong Nhat Match Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TMJCO
 • Trụ sở chính
  670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 6261 0026
 • Fax
  024 3 827 1551
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Giấy
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Kiêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bích Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thúy Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Dần
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Kiêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Hằng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ