Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
 • Tên quốc tế
  Vinacomin – Power Holding Corporation
 • Viết tắt
  Tổng công ty Điện lực - TKV
 • Trụ sở chính
  Số 78 Tầng 2, tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  043 5161605
 • Fax
  043 5161610
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Phó Hiềng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Xuân Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Pha
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Trí Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Thường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Tố Uyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thu Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Trí Thịnh
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Minh Tân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Xuân Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Phó Hiềng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hà
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thế Hồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ