Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco
 • Tên quốc tế
  TIPHARCO Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TIPHARCO
 • Trụ sở chính
  Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ tho, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại
  02733.872.973
 • Fax
  02733.885.040
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Quang Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Tám
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trung Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Nguyên Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tám
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Thúy Liễu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoàng Quân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Quang Bình
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Xuân Quyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Tám
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Châu
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Thị Mỹ Tiên
  Kế toán trưởng
 • Phạm Quang Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ