Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
 • Tên quốc tế
  Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Đầu tư Phát triển Thành Đạt
 • Trụ sở chính
  Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại
  02263.883.661
 • Fax
  02263.883.126
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Huy Cương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Tuyển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Diễn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Thuyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Dụ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Việt Đức
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Tuyển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Tuyển
  Kế toán trưởng
 • Vũ Đức Qúy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ