Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều
  • Tên quốc tế
    Dong Trieu Viglacera JSC
  • Viết tắt
    VIDOCO
  • Trụ sở chính
    Xã Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
  • Điện thoại
    033.870038
  • Fax
    +84-(0)33-67.00.67
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
    UPCOM Index
  • Lĩnh vực
    Xây dựng & Vật liệu
  • Ngành
    Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Trần Hồng Quang
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Ngô Thanh Tùng
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Trần Thành
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Trần Duy Hưng
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Vương Văn Sáng
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Phùng Dương
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Bùi Thị Thanh Nga
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Hoàng Thị Xuân Hương
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Trần Thành
    Tổng Giám đốc
  • Vương Văn Sáng
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Đức Sơn
    Phó Tổng Giám đốc
  • Phan Văn Hùng
    Phó Tổng Giám đốc
  • Dương Đức Vĩ
    Kế toán trưởng
  • Dương Đức Vĩ
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ