Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều
 • Tên quốc tế
  Dong Trieu Viglacera JSC
 • Viết tắt
  VIDOCO
 • Trụ sở chính
  Xã Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
 • Điện thoại
  033.870038
 • Fax
  +84-(0)33-67.00.67
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Hồng Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Duy Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Văn Sáng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Phùng Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Thanh Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Xuân Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thành
  Tổng Giám đốc
 • Vương Văn Sáng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Đức Vĩ
  Kế toán trưởng
 • Dương Đức Vĩ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ