Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đệ Tam
 • Tên quốc tế
  De Tam Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DE TAM J.S.C
 • Trụ sở chính
  2/6 – 2/8 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 38.10.84.52
 • Fax
  028 38.12.13.44
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đức Lợi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thanh Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Mỹ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Kim Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Nghĩa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Kim Xuân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hảo
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Quỳnh Trang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ