Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (DSV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
 • Tên quốc tế
  Vinh Phu Railway Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Đường sắt Vĩnh Phú
 • Trụ sở chính
  Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại
  0210 3910217
 • Fax
  0210 3910249
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Việt Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Như Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Thúy Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Giang Tiến Duy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Như Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Minh Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Thăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Xuân Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Trọng Dũng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ