Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định
 • Tên quốc tế
  Nam Dinh Educational Book and Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NABECO
 • Trụ sở chính
  13 Minh Khai, P. Nguyễn Du, Thành phố Nam Định , Tỉnh Nam Định
 • Điện thoại
  (03503) 845620
 • Fax
  (0350) 839 121
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Trường Giang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Quốc Toản
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thúy Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Bảo Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hà Tuấn Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Minh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Hứa Thị Anh Đào
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hứa Thị Anh Đào
  Kế toán trưởng
 • Hứa Thị Anh Đào
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ