Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
 • Tên quốc tế
  Sao Thang Long Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  STLI.,JSC
 • Trụ sở chính
  13 Minh Khai, P. Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại
  03503 845620 - 849498
 • Fax
  0350 839121
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Quang Hòa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Việt Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Đức Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Minh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Tuấn Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Việt Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Hứa Thị Anh Đào
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thư
  Kế toán trưởng
 • Hứa Thị Anh Đào
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ