Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen
 • Tên quốc tế
  Dam Sen Water Park Corporation
 • Viết tắt
  DASECO
 • Trụ sở chính
  03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  02838588418
 • Fax
  02838588419
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Dịch vụ vui chơi giải trí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Duy Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Anh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Duy Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Vương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Khắc Lân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Xuân Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Bá
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Ngọc Thiên Tử
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Kim Tuyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Ngọc Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Châu Dân
  Kế toán trưởng
 • Đặng Ngọc Nghĩa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ