Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu (DSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu
 • Tên quốc tế
  Viglacera Dapcau Sheet Glass Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Kính Đáp Cầu
 • Trụ sở chính
  Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại
  (84-222) 3821 369
 • Fax
  (84 -222) 3821 507
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Kim Bồng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hạ Bá Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Ánh Tuyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Tiến Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Cẩm Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Chương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thân Trọng Đại
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Kim Bồng
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Tiến Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thị Hằng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ