Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DSC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang Securities Company
 • Viết tắt
  DNSC
 • Trụ sở chính
  102 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0236.3888 456
 • Fax
  0236.3888 459
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Phú Đông Hà
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Trung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Hải Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Mân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Yến Ninh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Chí Thiện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Vũ Thành
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Hồng Giang
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Vũ Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ