Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (DS3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3
 • Tên quốc tế
  Inland Waterway Management Joint Stock Company N0 3
 • Viết tắt
  CTCP Quản lý Đường sông số 3
 • Trụ sở chính
  Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 • Điện thoại
  0203 835799
 • Fax
  0203 836927
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Việt Loan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Chinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Công Hào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Phả
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hải Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Minh Thu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Thu Lư
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Phả
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hải Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Công Hào
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Nhật Lệ
  Kế toán trưởng
 • Phạm Văn Phả
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ