Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 (DRL: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3
 • Tên quốc tế
  Hydro Power Joint Stock Company – Power No.3
 • Viết tắt
  PC3,HP.Co
 • Trụ sở chính
  Xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
 • Điện thoại
  +84 (0501) 3684888
 • Fax
  +84 (0501) 3684666
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lâm Uyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Kiều Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thu Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Võ Đình Thanh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Đức Hùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ