Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk
 • Tên quốc tế
  Daklak Rubber Investment Joint stock company
 • Viết tắt
  Đầu tư cao su Đắk Lắk
 • Trụ sở chính
  Số 30 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại
  0500 3867676
 • Fax
  0500 3865303
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Viết Tượng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Ninh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Kim Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Cần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thạc Hoành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Âu Quý Vinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thanh Tân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Cần
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Cường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ