Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước
 • Tên quốc tế
  Dream House Investment Corporation
 • Viết tắt
  Dream House Corp.
 • Trụ sở chính
  Tầng 9, Central Park, 117 - 119 -121 Nguyễn Du, Bến Thành, Q.1, TP.HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)08.38223771
 • Fax
  +84-(0)8-3822 3727
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Đức Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Đính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Tấn Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Bích Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Chí Hùng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lại Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lin Yi Hang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chappe Bertrand
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Kim Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Thị Mỹ Nhung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Trí
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Nghĩa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Tấn Đạt
  Tổng Giám đốc
 • Lê Đình Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Chí Hùng Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hoàng Anh
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Thị Thuần
  Kế toán trưởng
 • Lê Đình Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ