Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
 • Tên quốc tế
  Dien Quang Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DQ JSC
 • Trụ sở chính
  121 – 123 -125 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại
  (+84)19001257
 • Fax
  (+84-08) 825.15.18
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Quỳnh Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thái Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Ngà Huế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Vĩnh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Hồ Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Đức Thọ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Hiếu Thuận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Quỳnh Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khánh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Lê Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Toản
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Nga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Kim Chi
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Kim Vinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ