Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
 • Tên quốc tế
  SOC SON DEVELOPMENT INVESMENT JOIN STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  SOC SON INVEST.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số nhà 156, khối 4, quốc lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  043 583 2189
 • Fax
  043 583 2091
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quang Nguyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tạ Thị Ánh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tiến Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Lê Hoa
  Kế toán trưởng
 • Trần Văn Thắng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ