Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
 • Tên quốc tế
  Dong Phu Rubber Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DORUCO
 • Trụ sở chính
  Xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước
 • Điện thoại
  (+84-0651) 381.9786
 • Fax
  (+84-0651) 381.9620
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Huỳnh Nhật
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Minh Tâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Văn Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thanh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Cường
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Trọng Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Huy
  Kế toán trưởng
 • Phạm Phi Điểu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ