Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí
 • Tên quốc tế
  Petrovietnam Fertilizer and Chemical Corporation
 • Viết tắt
  PVFCCO
 • Trụ sở chính
  Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
 • Điện thoại
  028 38 25 62 58
 • Fax
  028 38 25 62 69
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tiến Vinh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Louis T.Nguyễn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Kim Nhân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Vinh Văn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Cự Tân
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Việt Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Từ Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Quốc Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Phương Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thu Hương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Trí Hội
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Ngọc Phương
  Kế toán trưởng
 • Trương Thế Vinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ