Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (DPH: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HAIPHARCO
 • Trụ sở chính
  Số 71 Điện Biên phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  031 3745632
 • Fax
  031 3745053
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Văn Huyến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Hạnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Phú Định
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Huyến
  Tổng Giám đốc
 • Trần Đức Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Anh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Trần Anh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ