Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
 • Tên quốc tế
  Central Pharmaceutical Joint Stock Company No 3
 • Viết tắt
  CTCP Dược phẩm Trung ương 3
 • Trụ sở chính
  Số 16, Đường Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Điện thoại
  0313842576
 • Fax
  0313823125
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Xuân Hưởng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Duy Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Khái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thị Nguyệt Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tần
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Xuân Hưởng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Khái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Thu
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ