Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (DOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp
 • Tên quốc tế
  Dongthap Petroleum Transportations Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DOPETCO
 • Trụ sở chính
  215-217 Trương Hán Siêu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại
  (067) 3877016
 • Fax
  (067) 3877029
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Thị Mai Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Xuân Nữ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thới
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai An Mỹ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Vượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Hoàng Ngọc Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Ngọc Phú Nhơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Quân
  Tổng Giám đốc
 • Mai An Mỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thanh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ