Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (DOC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  Dong Nai Joint Stock Company Of Agricultural Material
 • Viết tắt
  DOCAM
 • Trụ sở chính
  Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  061. 3836 074 - 3836 270
 • Fax
  061. 3836 740
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Sản phẩm sinh hóa
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phùng Văn Nhì
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Anh Thy
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Thị Xuân Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Hùng Lai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Huỳnh Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Châu Hoàng Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Nguyễn Ngọc Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Anh Thy
  Tổng Giám đốc
 • Cao Hùng Lai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Thị Xuân Hồng
  Kế toán trưởng
 • Cao Hùng Lai
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ