Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (DNY: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
 • Tên quốc tế
  DANA-Y Steel Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DNY
 • Trụ sở chính
  Đường số 11B, KCN Thanh Vinh,Quận Liên Chiểu,TP Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-384.19.67
 • Fax
  +84-(0)511-373.07.18
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Văn Tân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Kiên
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Xuân Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Thảo Sương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Loan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thu Sương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Duy Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Văn Tân
  Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Thảo Sương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Nghĩa Tín
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Mai Thị Bé Liệu
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ