Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  DONG NAI WATER JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  DOWACO
 • Trụ sở chính
  48, Cách mạng tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
 • Điện thoại
  (061) 3843 316
 • Fax
  (061) 3847 149
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Văn Học
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Thỉnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Duy Diệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hồng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thùy Đoan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tăng Tố Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Bính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Thỉnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Duy Diệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thu Oanh
  Kế toán trưởng
 • Lê Duy Diệp
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ